Frei von:

PEG, Silikon, Paraben, Paraffin, Mikroplastik